Kdo jsme?

V této sekci vám představíme jednotlivé osoby, které stojí v čele sboru CB Litvínov

Kazatel sboru

V současné době není pozice kazatele sboru obsazena.


Tomáš Holubec

Po nedlouhém hledání (díky Bohu!) jsme se domluvili s Tomášem Holubcem z Karlových Varů, že od 01.01.2022 nastoupí na místo kazatele u nás ve sboru v Litvínově.


Bratři starší

Bratři starší mají na starost organizační i duchovní záležitosti našeho sboru. Scházejí se jednou týdně. Zde jejich krátké představení.


Filip Šimmer

- hospodář sboru
- ženatý, 2 děti
- Mám rád přírodu, poznávání nových míst a sport
- Víru v existenci Boha mám od dětství a osobní rozhodnutí jej poslouchat jsem prožil v cca 15 letech


Matouš 5:

    • 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
    • 15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
    • 16Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Daniel Šimmer

- chvály, misijní aktivity
- ženatý, 3 děti
- Koníčky: Hudba, kolo, běžky, kopce
- V Boha věřím, co jsem na světě. Svůj život jsem mu vydal v deseti letech. Od té doby je v mém srdci a já ho poznávám.


2.Korintským 5:17

Kdo je v Kristu, je nové stvoření.
Staré pominulo - hle je tu nové! 

Hynek Jindra

- místopředseda staršovstva
- správce misijní stanice v Bílině
- ženatý, 1 dospělé dítě

- koníčky: mám rád Boha, církev, teologii, historii a hudbu. Mám zájem o kresbu a umění, ale na to už mi nezbývá moc času :-)


Ef 2,8-10 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši 
stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.